TAPING - TAMA LECZNICZA, inaczej plastrowanie, to nowoczesna metoda polegajca na naklejaniu w rnych miejscach ciaa nierozcigliwych plastrw. Zmniejszania dolegliwoci blowe, zapobiega kontuzjom i nacigniciom sabych mini. Przywraca poprawne napicie miniowe i oglnie poprawi asprawno ruchow. Zmniejsza obrzki i stany zapalne oraz zapobiega sztywnoci mini i przykurczom.

MASA STAWU BARKOWEGO dotyczy osb z dolegliwociami blowymi w obrbie obrczy barkowej. Bagatelizowanie tego rodzaju blu moe prowadzic do powanych, nieodwracalnych uszkodze struktur aparatu ruchu, skutkujacych cpraz to silniejszym blem oraz znacznym ograniczeniem ruchomoci w stawie barkowym. Bardzo czsto dotyczy kobiet o duych piersiach, ktre noszc nieodpowiedn bielizn przyczyniaja si do osabienia ukrwienia obrczy barkowej.

MASA KLASYCZNY, to najpopularniejszy masa. Do masau klasycznego nale zabiegi, ktre maj na celu poprawienie stanu pacjenta, znajduj one zastosowanie w zapobieganiu i leczeniu wielu chorb z dziedziny ortopedii, neurologii, pediatrii, ginekologii oraz chorb internistycznych. W zalenoci od sytuacji masa klasyczny moe by wykonywany w formie zabiegu caociowego lub czciowego. Masa dziaa przeciwblowo, polepsza odywianie tkanek, regeneruje minie, reguluje napicie miniowe, zwiksza elastyczno i sprysto mini, zmniejsza tkank tuszczow, przyspiesza przemian materii, uaktywnia przepyw krwi i limfy.

MASA PRENATALNY stosowany w blach krzya, mini ud i ydek, ktre wymagaj szczeglnego potraktowania w trakcie ciy. Korzyci dla mam pynce z tego zabiegu obejmuj zmieszenie obrzkw, polepszenie krenia krwi, a przede wszystkim uczucie odprenia.

Stawianie  Baki   szklanych bez ogniowych 

Terapia Bak chisk         stawianie Baniek szklanych na jednostki chorobowe 

Rwa kulszowa -Baki szklane

Zapalenie oskrzeli -zapalenie puc -Baki szklane

zwyronienie kregosupa - Banki szklane

Punkty spustowe  okolice blu - Banki szklane

ble w odcinku szyjnym - Banki szklane

odrzywienie mini i likwidacja stanu zapalnego - Bankiszklane

 

ZAJCIA PILATES i JOGI W REHABILITACJI - poczenie wicze: pilates, jogi i rehabilitacji daje znakomite rezultaty w podtrzymaniu leczniczych skutkw masay. Autorskie wiczenia opracowane na jednostki chorobowe ukadu ruchu (np. staw barkowy, staw kolanowy, staw biodrowy), kregosupa (wszystkie skrzywienia kregosupa) oraz problemw z oddychaniem komponowane si w indywidualny program dostosowany do poszczeglnych do grup wiekowych w tym odrbnie - dla dzieci. Zajcia prowadzi Beata Nowak, terapeutka z dowiadczeniem. Wicej na www.ecopilates.pl.

MASA LECZNICZY jest masaem interwencyjnym, najczeciej w sytuacji cigego, bd nagego blu. Leczy, bo po zastosowaniu rnych technik, takie, jak: nacieranie, gaskanie, uciskanie, mocne ugniatnie i oklepywanie skry, mini, staww, przynosi ulg w blu i napiciu. Ten rodzaj masau zwieksza dopyw krwi do masowanego miejsca, co przyspiesza proces leczenia.

TERAPIA POWIZIOWA to masa punktw zapalnych i uwalniania powizi miniowej. Ma oddziaywanie uciskowe i rozcigajce na powi. Powi (ac. fascia), to bona zbudowana z tkanki cznej wknistej, ktra otacza ciao pod skr. Powleka minie szkieletowe i czy je w grupy czynnociowe. Ograniczenia w obrbie powizi mog powodowa powstawanie nieprawidowych napi w obrbie mini, staww, ucisk na koci, nerwy, naczynia krwionone, powodujc zaburzenia ich funkcji.Technika pracy w obrbie stawu jest wsk dziedzin specjalizacji w fizjoterapii. Ukierunkowana jest na rczne badanie i leczenie pacjentw z blami, niestabilnoci przykurczem, w obrbie staww koczyn grnych, dolnych, staww skroniowo-uchwowych oraz w obrbie poszczeglnych odcinkw krgosupa. Poniewa badanie i leczenie wykonywane jest rkoma terapeuty, ten sposb pracy nazwano mianem terapii powiziowej. Metoda MASAU POWIZIOWEGO polega na likwidowaniu ogranicze wykorzystujc tzw. fenomen rozluniania.

MASAE LECZNICZE wykonywane s po operacjach stawu biodrowego, osteotomi (w ortopedii i chirurgii urazowej dziaanie polegajce na przeciciu koci) w odcinkach szyjnych, piersiowych, ldwiowych. Osteotomia moe mie na celu popraw ksztatu koci, jej skrcenie lub wyduenie (np. w aparacie Ilizarowa lub orthofix), popraw mechaniki w pobliu stawu lub korekcj osi koczyny.

MASA KRGOUPA,  po operacji gdzie zastosowano (DIAM ang., urzdzenie do kontrolowanej dynamicznej stabilizacji kregosupa), stabilizator i ruby.

MSAE PRZY ZABLOKOWANYM UNERWIENIU na przykad drtwienie rk, palcw, mrowienie na koniuszkach palcw, brak siy (wypadanie przedmiotw z rk), dretwienie koczyn dolnych, bl promieniujacy do palcw w stopie, mrowienie.

MAZAE BLIZN - tzw. bliznowce, blizna w duym stopniu oddziaowuje na napicie powizi, powodujac restrukcje w tkankkach i nieuchronne zmiany postawy oraz tworzc powierzchowne i gbokie zrosty. Blizna jest autonomiczn barier ograniczajc rozluzinienie tkanek.