Beata Nowak - jestem masaystk technikiem z wieloletnim staem, terapeutk z zakresu fizykoterapii i posturologii oraz intruktork wicze pilates i masau. Od lat ratuj ludzi w nagych blach, po wypadkach, przed operacjami. Wielu z nich udaje si unikn, dziki systematycznej wsppracy z pacjentem. Zawsze rozpoczynam od diagnozy schorzenia lub wady postawy. Zmierzam do lokalizacji przyczyn, a nie jedynie usuwania skutkw blu, bd urazu. Jestem zwolenniczk takiego przygotowania pacjenta, by by samodzielny i kontynuujcy prac w domu. Takie podejcie przyspiesza powrt do cakowitego zdrowia. Komplementarnie prowadz zajcia w Studio eco pilates, gdzie pacjenci gabinetu masau - pod moim okiem - mog wykonywa systematyczne wiczenia korekcyjne. Jestem pena umiechu, energii i optymizmu. Zaraam innych myleniem: "w zdrowym ciele - zdrowy duch". Na kameralnych zajciach (max. 10 osb) korekcyjno-rehabilitacyjnych cz dwie najskuteczniejsze wedug mnie techniki - piltes i jog w rehabilitacji. Propaguj wiczenia izometryczne, jako te nie rozwijajce nadmiernie mini, ale wzmacniajce i dajce bezpieczestwo krgosupowi. 

Warto zapozna si z moimi badaniami, przedstawionymi w pracy "Zaburzenia w ukadzie miniowym - implanty piersiowe": 
http://www.serwis-masazysta.pl/publikacje/3270/zaburzenia-w-ukladzie-miesniowym-implanty-piersiowe                 

Dyplomy i certyfikaty:
Praca z ludmi - ich zdrowiem i szczciem - wymaga cigego podnoszenia kwalifikacji. Oto wybrane, najwaniejsze kursy i szkolenia ukoczone przez Beat Nowak: